2020 YILI TAPU HARÇLARI VE DAMGA VERGİSİ

2020 yılında uygulanacak tapu harçları ile damga vergilerinin yer aldığı Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 84) ve Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64) 27.12.2019 tarihli ve 30991(2. mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Tapu işlemlerine ilişkin harç ve damga vergilerinin; 01.01.2020 tarihinden itibaren 492 sayılı Harçlar Kanunu ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre hazırlanan ve 27.12.2019 tarihli ve 30991 (2. mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 84) ve Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64) ekinde yer alan ve yazımız ekinde gönderilen tarifelere göre tahakkuk ve tahsil edilmesi gerekmektedir. 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır ise yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01.01.2020 tarihinden itibaren 3.239.556,40 Türk Lirası olmuştur. Bunun yanı sıra, 2019 yılında talepte bulunulmuş ama henüz tarafların imzaları ve yevmiye numarası alınmak suretiyle tamamlanmayan tapu işlemlerinin harç ve damga vergisinin ekte gönderilen 2020 yılına ait tarifelere göre tamamlanarak sonuçlandırılması gerekmektedir. Ayrıca, yeniden değerleme oranında belirlenen ve her yıl Resmi Gazete'de yayımlanan tapu harçları ve damga vergisi hakkında sonraki yıllarda İdaremizce herhangi bir duyuru yapılmayacak olup söz konusu hususların ilgi Genel Duyuru gereğince Resmi Gazete'den takibinin yapılması gerekmektedir. Bilgi ve gereği ile konunun Bölge Müdürlüğünüze bağlı tapu müdürlüklerine tebliğ edilmiştir.

arsaemlakgyo