TOZKOPARAN DA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

İstanbul Güngören Belediyesi ve TOKİ tarafından yürütülen proje 60 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. 775 sayılı Gecekondu Kanunu çerçevesinde Tozkoparan'da gerçekleştirilecek olan proje İstanbul'un en önemli ve kapsamlı dönüşüm projelerinden biridir. Deprem riski ve bölgede bulunan yapıların ekonomik ömrünü tamamlamış olması gerekçesi ile alan için kentsel dönüşüm kaçınılmaz bir hal almıştır. Proje alanında toplam 6436 bağımsız birim ve 6351 hissedar bulunmaktadır. Alan genelinde, Bayındırlık Bakanlığı'nın 1960'lı yıllarda, Gecekondu Önleme Projesi adı altında yapmış olduğu sosyal konutlar yer almaktadır. Özel mülkiyetin çoğu saçak mülkiyetine ( binanın izdüşümü içerisinde kalan şahıs mülkiyeti) dayalı olduğu için proje alanının %44 'ü hazine arazisidir. Bu durumla birlikte alan içersinde, tapulu imarsız parseller ve birbirinden kopuk 2 adet kaçak yapılaşma bölgesi bulunmaktadır. Proje kapsamında hak sahipleri ile sosyo demografik yapının tespiti için yürütülen anket çalışmaları tamamlanarak, istatistiki analizler çıkartılmış olup, veriler ışığında tasarım projelerine yön verilmeye başlanmıştır. Bununla birlikte arazide detay alımı çalışmaları sonuca ulaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda mevcut arsa, yapı ve ağaç bedelleri çıkarılmış ve bu bedellerin yeni projeye dönüşüm katsayıları hesaplanmıştır. Katsayılar hesaplanırken farklı mülkiyet tipleri göz önünde bulundurularak her biri için ayrı parametreler oluşturulmuştur. Diğer iş kalemleri için çalışmalar devam etmektedir.

arsaemlakgyo